Harmonično stanovanje

Projekt Harmonično stanovanje je del širšega projekta Harmonično življenje. Ker naše bivališče predstavlja naš dom, naše zatočišče, naš svet, je stanovanje pomembno mesto, kjer lahko začnemo ustvarjati harmonijo.

Vse ugotovitve, spoznanja in znanja o harmoničnem bivanju smo preskusili v praksi, in sicer smo naše družinsko stanovanje adaptirali in opremili v duhu teh načel. Z dobavitelji opreme in storitev ter izvajalci adaptacije smo združili prijazno energijo, znanje in izkušnje ter skupaj izpeljali projekt Harmonično stanovanje, ki naj služi kot možen primer in pobuda za razmišljanje o vašem ustvarjanju harmonije.

naslovnica

Obnova in opremljanje stanovanja, pisarne in vrta je bila zastavljena v duhu prijaznosti rešitev in materialov, preprostosti in uporabnosti. Dodali smo tudi načela feng-šuija, vastuja, v manjši meri uporabili antropozofske pristope (ki so osnova tudi waldorfski pedagogiki in biodinamiki), načelo »elektro-prijazno« (minimiziranje elektrosmoga), tehnologije žive vode in še kaj. 

Poudarjena je bila prijaznost rešitev in materialov. Tako smo npr. pri izbiri in obdelavi lesa dali prednost prijetnemu kontaktu z lesom pred enostavnostjo čiščenja; torej oljenju lesa pred lakiranjem. Z oljenimi površinami je nekoliko več dela oz. vzdrževanja kot z lakiranimi, je pa zato dotik oljenega lesa »živ«.
Spraševali smo se, čemu je neka stvar namenjena; npr. ali je parket namenjen prijetnemu kontaktu s tlemi ali pa je le objekt čiščenja? Pogosto pridemo do zaključka, da je kombinacija obojega - torej, čemu dati prednost: prijetnosti kontakta ali enostavnejšemu čiščenju?

Vsakdo lahko po svojem poznavanju in občutku ter s pomočjo literature, interneta in strokovnjakov umirjeno ustvarja topel dom, ustvarjalno pisarno oz. delovno okolje, uporaben ter prijeten vrt, atrij ...
Bistvena je prijazna aktivnost in naravnava v smeri harmoničnega življenja, manj pomembno je s kakšnimi pristopi oz. metodami to počnemo.

K sodelovanju smo povabili različne partnerje - izvajalce adaptacije ter dobavitelje prijazne opreme in storitev za stanovanje. Kriteriji izbire so bilil: harmoničnost storitve, izdelka in materialov (naravni in naravi prijaznejši materiali, kakovost, varnost, usklajenost in višina naložbe) ter pripravljenost sodelovati pri projektu. Prednost so imeli izdelki in materiali iz domačega okolja, torej Primorske in bližnje okolice ter širše Slovenije. Vabljeni so bili tudi ostali partnerji, ki jim je takšen pristop blizu v prehrani, zdravju in turizmu oz. prostih aktivnostih ter partnerji, ki prijazno izvajajo stanovanjske storitve (komunala, elektro podjetje, vodovod, plin, pošta).

Preden se odločite za nakup, financiranje, izgradnjo ali adaptacijo in opremljanje stanovanja ali hiše, naj vas opozorimo, da je pri tem potrebna velika angažiranost. Zavejmo se, da s tem ne prekinjamo toka življenja, temveč mu dajemo nov impulz. V toku aktivnosti si nujno vzemimo čas zase, družino, počitek, prosti čas in počitnice; sicer aktivnosti izgubijo smisel in hitro dosežemo nasprotno - stres, preutrujenost itd. Če je nakup ali adaptacija preveliko organizacijsko ali finančno breme, je smiselno razmisliti, ali je res nujno potrebno. Tudi zavestna odločitev za neaktivnost je lahko zelo dobra odločitev.

Rezultat projekta je harmonično stanovanje, v katerem bomo prijazno bivali. Predstavljena je izhodiščna postavitev in ureditev stanovanja iz leta 2008, ki jo bomo po potrebi spreminjali.
Vabimo vas, da si ogledate naše stanovanje in hkrati iščete svoje ideje in rešitve za kar naprijetnejše bivanje v svojem domu.

 

>> Pogled v stanovanje