Naravi prijaznejše

Ravnanje z odpadki
Če je mogoče, doma postavimo več posod in odpadke ločujmo že ob nastanku. Ob ločevanju odpadkov smo opazili, da ustvarimo volumensko največ odpadne plastike, sledi papir (reklame), biološki odpadki, manj se nabere pločevink in stekla. Najmanj je ostalih odpadkov. Reklamam se lahko tudi odpovemo z namestitvijo nalepke proti reklamam na poštni nabiralnik. Ob nakupu izbirajmo izdelke s čim manj embalaže.
Ko odnesemo smeti, stresimo odpadke iz plastične vrečke in dajmo vrečko med plastične odpadke. Predlog komunalnim podjetjem: postavite zabojnike za biološke odpadke in ostale odpadke zraven zabojnikov za plastiko oz. embalažo; pri nas je tako.
Če kupujete posebne vreče za smeti, uporabljajte vreče iz reciklirane plastike.

Ločeno zbiranje odpadkov Zbir odpadkov

Voda za zalivanje
Za zalivanje rastlin v stanovanju ali na vrtu je kakovostno, ekološko in finančno najugodnejša deževnica. Obstajajo različni sistemi za zbiranje deževnice. Verjamem, da bomo v bližnji prihodnosti postavili tak sistem.
Predlog razvojno-tehnološkemu oddelku: kuhinjsko korito in odtok (oz. sifon), s katerim bi bilo mogoče s preprostim pritiskom in držanjem na gumb (npr. zraven »gumba« za zapiranje oz. odpiranje odtoka iz korita) spuščati vodo v posebno zaprto posodo pod koritom. Vodo se nato lahko uporabi za zalivanje vrta. Ob veliki količini porabljene vode za pranje zelenjave bi tako poskrbeli za »naravno kroženje«, pa še kanalizacijo bi manj obremenjevali. Z veseljem bomo testirali takšno korito.
Podoben sistem bi lahko postavili pod umivalnik, nekoliko težje pod kad ...
Enostavna in hitra rešitev je večja posoda na pultu, ki jo ob spiranju zelenjave postavimo v korito in tako prestrezamo vodo, s katero lahko nato zalivamo rastline v stanovanju ali na vrtu.

Zbiranje odpadne vode

 

 

Pri nas je odtok za kondenz klime speljan tako, da lahko vodo uporabimo za zalivanje vrta. Ob daljši uporabi klime se nabere tudi več litrov vode dnevno - in to le en meter od vrta. 

Z drobnimi ekološkimi aktivnostmi se dviga zavest. Razmišljajmo v smeri občutnega zmanjševanja odpadkov, drugačne proizvodnje in občutno manjše porabe energije.

 

>> Švedska pripravila smernice za podnebju prijazno prehranjevanje